Biomass Energy Project S.A

86-011 Wtelno , ul. Kościelna 3
KRS 0000390977
Regon: 340919180
NIP: 5542907667

Biuro Zarządu Biomass Energy Project S.A.

adres korespondencyjny Spółki

85-467 Bydgoszcz
ul. Filtrowa 27

tel.: 693 617 707
mail: ir@bep-sa.pl