Polish Business Euro Club ltd


High Street Bank Accounts / Konta Bankowe

We can participate in recommending and opening of current Bank account in one of the High Street Banks in Central London. Minimum formalities, quick procedure to have your own Bank account for “day to day” operations. “We have established an excellent working relationship with leading high street bank, and as part of the package you will have your account opened quickly and easily“.
For enquiries please email maciej@pbec.eu

Partycypujemy w rekomendacji i otwieraniu kont bankowych w jednym z głównych banków z sieci High Street w Centrum Londynu. Otwarcie konta wymaga minimum formalności. Polska obsługa, wymagany dowód tożsamości. W celu zasięgnięcia większej liczby informacji prosimy o kontakt email maciej@pbec.eu

back