JUPITER NFI


Fundusz powołany w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Obecnie działa jako firma typu private equity. Ma udziały w giełdowych firmach Energopol Południe i Nowa Gala. Projekty developerskie to budowa osiedla w Krakowie i biurowca Jupiter Plaza w Katowicach.