RUCH S.A.


RUCH S.A. jest spółką działającą na rynku dystrybucji prasy i towarów szybkozbywalnych FMCG. Jest największym kolporterem prasy w Polsce. Jest też największą siecią detaliczną pod względem liczby punktów sprzedaży działających pod jedną marką. Spółka prowadzi sprzedaż dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: hurtowym i detalicznym. W I półroczu 2006 r. miały one odpowiednio ok. 66% i 33% udziału w przychodach ze sprzedaży. Trzecim kanałem sprzedaży, mniej istotnym ze względu na niski udział w przychodach ze sprzedaży towarów, jest sprzedaż prasy w prenumeracie.