BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA


Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Misja Banku BPS: Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny - dla akcjonariuszy oraz klientów. Suma bilansowa Banku sięga 9,4 mld zł (wg stanu na 31 grudnia 2007 roku). Bank działa na terenie całej Polski. Przez sieć ponad 80 placówek obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Świadczy nowoczesne usługi finansowe po bardzo konkurencyjnych cenach. Bank BPS jest bankiem, w których większościowy udział w kapitale zakładowym posiadają polskie podmioty gospodarcze - Banki Spółdzielcze. Wraz z bankami spółdzielczymi Bank BPS tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych - Grupę BPS. Zrzesza 350 banków spółdzielczych (oraz współpracuje z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym) co stanowi ok. 55% banków należących do sektora spółdzielczego. Suma bilansowa zrzeszonych banków spółdzielczych przekracza 26,7 mld zł, zaś fundusze własne sięgają 2,551 mld zł (wg stanu na 31 grudnia 2007 roku).