Bank DnB NORD Polska SA


Bank DnB NORD Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Pierwotnie był bankiem korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże i średnie firmy. Główne obszary specjalizacji banku w tym obszarze to finansowanie projektów inwestycyjnych, finansowanie transakcji handlowych, faktoring, Cash Management, transakcje walutowe, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych, a także zarządzanie należnościami. Po połączeniu z bankiem BISE (listopad 2007) specjalizacja Banku znacznie się rozszerzyła – w tej chwili DnB NORD obsługuje także małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i wspólnoty mieszkaniowe – oferując tym Klientom nowoczesne produkty i usługi bankowe. DnB NORD dysponuje siecią ponad 50 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej, siecią agencji bankowej Monetia (ponad 260 placówek), a także nowoczesnymi, elektronicznymi kanałami dystrybucji. Bank świadczy też usługi Biura Maklerskiego, ma spółkę leasingową.