Bank Pocztowy SA


Bank Pocztowy to uniwersalny, nowoczesny Bank świadczący przyjazne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych oraz w sieci własnej na terenie całego kraju. Nasz Bank powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Pocztowego są p.p.u.p. Poczta Polska (75% minus jedna akcja) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% plus jedna akcja) - znane, renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Dzięki naszym Akcjonariuszom posiadamy największą sieć dystrybucji oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bankowych. Wyjątkowość oferty Banku Pocztowego polega na szerokim dostępie do świadczonych usług. Jesteśmy obecni w blisko 5000 Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju, gdzie oferujemy klientom między innymi: Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe, wpłaty i wypłaty na konto, lokaty złotowe, kredyty gotówkowe. Nasi klienci mogą korzystać, z największej w kraju - blisko 10.000 punktów, sieci bezpłatnego dostępu do zgromadzonych środków. Sieć ta składa się z kilku tysięcy Urzędów Pocztowych, w których możliwe są wpłaty i wypłaty środków, a także bankomatów sieci PKO BP, Kredyt Banku S.A., Cash4You oraz Euronet, z których klienci Pocztowego mogą bezprowizyjnie wypłacać gotówkę.