Bank Zachodni WBK SA


Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych. BZ WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Siedziba banku mieści się we Wrocławiu a jego nazwa brzmi "Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna". Bank należy do największych polskich banków - jego fundusze własne przekraczają 2 miliardy złotych, a aktywa wynoszą 25 miliardów złotych. BZ WBK posiada również swoje udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. Największym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Grupa Allied Irish Banks, posiadająca 70,5 procenta akcji.