Dresdner Bank AG SA Oddział w Polsce


Misją Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest zapewnienie naszym Klientom usług bankowych na najwyższym poziomie. Jeśli doradcy decydują się na wybór klasycznego finansowania, forfaitingu, factoringu czy rynków kapitałowych, celem Dresdner Bank AG. jest zawsze branie pod uwagę wszystkich dostępnych instrumentów finansowych tak, aby dopasować strukturę bilansu do strategii korporacyjnej Klienta i przyjętych założeń docelowych. Od operacji międzynarodowych do transakcji płatniczych, od klasycznych kredytów do produktów międzynarodowych rynków kapitałowych - Dresdner Bank AG wyznacza dla każdego ze swoich Klientów doradcę, Corporate Account Manager odpowiedzialnego za jego kompleksową obsługę. Przy wsparciu ze strony zespołów specjalistów, jest on strategicznym partnerem Klienta we wszelkich kwestiach finansowych. Corporate Account Manager jest "twarzą banku" wobec Klienta, będąc jego zaufanym doradcą i kompetentnym partnerem we wszystkich kwestiach strategicznych. Ponosi on pełną odpowiedzialność za swojego klienta na całym obszarze jego działalności, włączając w to sprawy związane z jego celami strategicznymi. To oznacza, że doskonale orientuje się w biznesowych i finansowych potrzebach swojego Klienta, począwszy od jego jednostek zależnych, do branży, w której prowadzi on swoją działalność, a także firm konkurencyjnych.