Mazowiecki Bank Regionalny SA


Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna jest młodym, dynamicznie rozwijającym się Bankiem, działającym na terenie całej Polski, zrzeszającym 77 banków spółdzielczych z terenu województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. MR Bank S.A. posiada 7 oddziałów w: Ciechanowie, Łodzi, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Warszawie, oraz filię w Łodzi. Naszymi klientami są: banki spółdzielcze, osoby fizyczne, firmy prywatne, a także instytucje samorządowe i przedsiębiorstwa państwowe. Wszystkim klientom oferujemy szeroką gamę nowoczesnych usług bankowych, zapewniając sprawną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług. Akcjonariuszami Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. jest 85 banków spółdzielczych. Kapitał zakładowy Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. opłacony całkowicie: 30.274.700,00 zł i dzieli się na 302 747 akcje o wartości nominalnej 100 zł każda.