Pekao Bank Hipoteczny SA


Pekao Bank Hipoteczny – najważniejsze fakty * Powstał w 1998 r. z przekształcenia uniwersalnego HypoBank Polska S.A w specjalistyczny HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA * Pierwszy bank hipoteczny w Polsce, któremu Komisja Nadzoru Bankowego przyznała zgodę na rozpoczęcie działalności jako banku specjalistycznego * 25 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę nazwy banku. Dotychczasowa nazwa Hypovereinsbank Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna została zastąpiona nazwą BPH Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna * 31 lipca 2008 roku Sąd Gospodarczy w Warszawie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nowej nazwy banku - Pekao Bank Hipoteczny S.A. * Jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Ustawę Prawo bankowe * Jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pekao * Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży