WIELTON


Wielton jest największym polskim producentem przyczep i naczep oraz jednym z 10 wiodących producentów w Europie. Odbiorcami produktów spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii oraz z UE. Udział spółki w rynku krajowym (w 2007 r. wynosił 10%). 35% produkcji (dane za 2007 r.) sprzedawane jest na eksport do ponad 20 krajów.