DM IDM


Dom Maklerski IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w obszarze usług finansowych. W jej skład wchodzą spółki: Electus S.A., Electus Hipoteczny S.A., Idea TFI S.A., IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., Gwarant Agencja Ochrony S.A. Spółka posiada także udziały w Merchant Securities Plc, Profinet Sp. z o.o. oraz Geoclima Sp. z o.o. DM IDMSA jest niezależnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się biurem maklerskim. Spółka jest pierwszym brokerem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność DM IDMSA koncentruje się na czterech głównych obszarach: usługi brokerskie; zarządzanie aktywami; Forex; usługi korporacyjne - pozyskiwanie kapitału dla firm, transakcje i operacje kapitałowe oraz hedging. W 2009 r. broker zamierza uruchomić działalność bankową.