EFEKT


Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz handlu ( wynajem obiektów oraz stanowisk handlowych, usługi pośrednictwa w obrocie towarowym) oraz hadnel hurtowy i detaliczny towarami masowymi ( materiały opałowe, cukier, nawozy mineralne).