ENEA


Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. Dodatkową działalnością są: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, usługi konserwacji sieci NN, usługi transportowe, usługi w zakresie rozliczania gazu, najem, dzierżawa, sprzedaż towarów i działalność socjalna.