INTROL


Introl jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej działającej w obszarach: usługowym, produkcyjnym i handlowym w branży Aparatury Kontrolnej Pomiarów i Automatyki (AKPiA), energetycznej i ochrony środowiska. Profil działalności obejmuje: działalność usługową w zakresie instalacji AKPiA, instalacji elektrycznych, rurociągowych, kotłowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska; działalność produkcyjną w zakresie produkcji przyrządów do pomiaru temperatury; działalność handlową w zakresie dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej.