MEDIATEL


Firma świadczy zintegrowane usługi telekomunikacyjne, w tym usługi komutowanego i stałego dostępu do Internetu, głosowe połączenia telekomunikacyjne oraz usługi informatyczne związane z obsługą sieci Internet.