PREMIUM


Spółka oferuje cztery rodzaje usług: faktoringowe, udzielanie pożyczek pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej, windykacja należności, nabywanie wierzytelności.