SONEL


SONEL SA jest firmą, której głowna działalność polega na produkcji elektronicznych przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Spółka produkuje następujące typy urządzeń pomiarowych - przyrządy do pomiarów: rezystancji i impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, zabezpieczeń różnicowoprądowych, cęgowe prądów, napięć oraz mierniki uniwersalne, mierniki małych rezystancji, testery kolejności faz, lokalizatory tras przewodów, mierniki jakości energii elektrycznej.