WANDALEX


Wandalex tworzy Grupę Kapitałową czterech podmiotów produkcyjno-dystrybucyjnych, oferujących urządzenia, a także kompleksowe rozwiązania dla systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Posiada też firmę handlową na Ukrainie. Swoje produkty oferuje głównie na potrzeby przedsiębiorstw. Czołową pozycje przychodów stanowi sprzedaż towarów (ok. 95%).