BLUMERANG PRE IPO


Przedmiotem działalności Blumerang PRE IPO SA jest przede wszystkim nabywanie akcji i udziałów spółek zaliczanych do MSP. Spółka inwestuje w spółki krajowe nie notowane na rynkach zorganizowanych, które charakteryzują się relatywnie wysokim potencjałem wzrostu ich wartości.