DIGITAL AVENUE


Spółka tworzy grupę kapitałową, w której znajdują się spółki koncentrujące swoja działalność na granicy rynku internetowego, mobilengo oraz rynku mediów i rozrywki. Strategia Digital Avenue zakłada specjalizację w obszarach: muzykka, radio, wideo, IPTV oraz gry. Digital Avenue jest spółką portfelową MCI Management