EURO CONSULTING & MANAGEMENT


Podstawowa działalność ECM SA koncentruje się na kompleksowym doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym. Za główny cel doradztwa spółka stawia sobie eliminację ujemnych różnic kursowych i utrzymanie założeń budżetowych klientów. ECM SA prowadzi internetowy system informacyjno-doradczy oraz organizuje szkolenia, których celem jest przygotowanie klientów do optymalizacji polityki zarządzania ryzykiem kursowym w firmie. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ECM Dom Maklerski SA.