PRAGMA INKASO


Pragma Inkaso SA zajmuje się obrotem wierzytelnościami. Spółka zajmuje się głównie windykacją wierzytelności zarówno na podstawie umowy powierniczego przelew wierzytelności, jak i kupna przez nią wierzytelności w celu windykacji. Firma oferuje także faktoring, w tym też faktoring zamówieniowy, dzięki któremu spłata zadłużenia jest realizowana przez dostawę od dłużnika materiałów do produkcji na bardzo korzystnych warunkach.