S4E


Spółka zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pamięci masowych: macierze dyskowe, bioblioteki taśmowe, elementy sieci SAN oraz oprogramowanie do backupu i archwizacji danych.