VIRTUAL VISION


Działalność Virtual Vision SA polega na produkcji programów telewizyjnych, fabularnych i 3-D oraz gier realizowanych techniką komputerową. Równolegle do prowadzonej działalności produckyjno-usługowej spółka stworzyła ośrodek badawczy tworzące produkty komputerowe, pozwalające na produkcję filmów i gier w realnym czasie, prz użyciu technik symulacji pozwalających na stworzenie wirtualnych aktorów o realistycznym wyglądzie.