BRE BANK S.A.


BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Należy do czołówki banków inwestycyjnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Poprzez MultiBank i mBank obecny jest również na rynku detalicznym.