APATOR


Działalność Grupy Apator obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. W sektorze aparatury pomiarowej oferowane są kompleksowe systemy opomiarowania różnych nośników energii ( energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) działające zarówno na bazie liczników kredytowych jak i liczników przedpłatowych. W segmencie aparatury łącznikowej wytwarzana jest elektryczna aparatura łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i wysokiego napięcia dla energetyki oraz przemysłu.