KREDYT INKASOOkrzei, 32
22-400 Zamość
POLSKA

phone: +48 84 5341010

e-mail: sekretariat@kredytinkaso.pl
www: www.kredytinkaso.pl