GPPIR. StrzaƂkowskiego, 5/7
60-854 PoznaƄ
POLSKA

phone: +48 61 8131586

e-mail: gppi@gppi.pl
www: www.gppi.pl