Kola PrestigeKosciuszki 27
Bydgoszcz
Polska

phone: +48 664 333 222

e-mail: salon@kolaprestige.pl
www: www.kolaprestige.pl