BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.Al. Jana Pawła II, nr 12
00-950 Warszawa
Polska

phone: +48 22 8508720

e-mail: http://www.bosbank.pl/?page=kontakt
www: www.bosbank.pl