NFI MIDAS


Działalność funduszu koncentruje się na zarządzaniu portfelem udziałów większościowych i mniejszościowych. We wrześniu 2007r kontrole nad NFI przejęło małżeństwo Karkosików- poprzez Novą Capital. Fundusz rozpoczął inwestowanie w projekty z branży telekomunikacyjnej i IT