SKOTAN


Spółka działa w sektorze paliwowym, gdzie dążyć będzie do uzyskania i utrzymania pozycji lidera w produkcji i sprzedaży biopaliw w Polsce.