ŚNIEŻKA


Spółka jest drugim w Polsce producentem farb i lakierów, koncentrującym swoją działalność w segmencie farb emulsyjnych (wodorozcieńczalnych), olejno-ftalowych (rozpuszczalnikowych) oraz mas szpachlowych. Ma fabryki w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, buduje kolejną w Rumunii. Podstawowym rynkiem zbytu jest rynek polski, natomiast aktualnie Spółka eksportuje swoje wyroby przede wszystkim do krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Mołdawia) i zakłada rozwój także w Eropie Zachodniej.