BMP AG


BMP jest firmą zarządzającą aktywami, wyspecjalizowanąw klasie aktywów private equity. Działalność firmy opiera się na dwóch filarach: inwestycje bezpośrednie, doradztwo private equity i zarządzanie funduszami funduszy. W zakresie bezpośrednich inwestycji, BMP uczestniczy w finansowaniu innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się spółek przede wszystkim w Niemczech i w Polsce oraz zarządza portfelami inwestycyjnymi na rachunek własny lub na zlecenie. W zakresie zarządzania funduszami funduszy i doradztwa w zakresie private equity, BMP tworzy i realizuje programy private equity dla inweestorów prywatnych i instytucjonalnych.