CEDC


Spółka jest notowana na Nasdaq i na GPW. Zajmuje się dystrybucją alkoholi w Polsce, a także przez spółki zależne: Polmos Białystok i Bols produkcją wódek. Obecnie firma rozpoczęła ekspansję w Rosji, gdzie objęła udziały w trzech firmach produkujących lub dystrybuujących wódkę i inne alkohole.