COMPLEX


Spółka zajmuje isę produkcją i dystrybucją maszyn, głównie łożysk. Na drodze przejęć zamierza zwiększyć udział w obrotach asortymentu innego niż łożyska.