CP ENERGIA


CP Energia SA to jedna z najszybciej rozwijających się społek branży gazowej. Zapewnia dostawy gazu do obiektów komunalnych, odbiorców indywidualnych oraz firm i przesiębiorstw w całej Polsce. Posiada koncesją na obrót i dystrybucję paliw gazowych na terenie Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Jako jedyna polska firma, niezależna od PGNiG, importuje gaz z Federacji Rosyjskiej. Od momentu powstania CP Energia dąży do zbudowania silnej grupy kapitałowej. Obecnie prowadzi działania w Polsce poprzez 10 spółek zależnych. Jest właścicielem ZAO Kriogaz, lidera technologii i produkcji LNG na terenie Rosji. Od października 2007 r. CP Energia jest notowana na GPW. W br. Spółka intensywnie inwestowała w budowę fabryk skraplania gazu ziemnego. Równolegle prowadzona jest sprzedaż poprzez sieć gazociągów dystrybucyjnych. Firma posiada 300 sieci gazowych wysokiegi i średniego napięcia. Dalsze 179 km jest na etapie budowy i projektowania.