EUROFAKTOR


Eurofaktor SA jest niebankową instytucją finansową,której nie obowiązują zasady prawa bankowego. Do roku 2006 działalność firmy koncentrowała się na wykupie wierzytelności w ramach umów factoringowych dla klientów korporacyjnych. W 2006 r. rozszerzyła swoją działalność o pożyczki dla klientów indywidualnych (Cash Solution) i przekształciła się z firmy factoringowej w firmę świadczącą usługi finansowe.