HOLDIKOM


Holdikom zajmuje się zarządzaniem gminnym majątkiem, koordynacją działań firm komunalnych i zabezpieczeniem ich potrzeb kapitałowych. Aktywa spółki to majątek finansowy, udziały w kilku przedsiębiorstwach komunalnych z Ostrowa Wlkp. , w tym firmy Wodkan, OZC czy MZK