INVEST CONNECT


Przedmiotem działalności Invest Connect SA jest przede wszytskim nabywanie akcji, udziałów oraz innych papieró wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa zaliczamy do sektora MSP. Emitent specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych w spółkach niepublicznych, o dużym potencjale wzrostu i perspektywie wyjścia z inwestycji po upływie 1-2 lat.