LEASCO


Firma leasingowa. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest leasing operacyjny, w chwili obecnej nie realizuje tej działalności. Po wypowiedzeniu przez banki umów kredytowych, spółka realizuje układ z wierzycielami.