MOL


MOL jest czołową zintegrowaną firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu, rafinacja ropy naftowej oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA.