PERMEDIA


Zakłady Chemiczne Permedia należą do czołowych polskich producentów pigmentów nieorganicznych oraz związków kadmu, niklu i kobaltu. Głównymi odbiorcami produktów sąproducenci baterii, akumulatorów, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych. Strategicznym udziałowcem w spółce jest czeska grupa Bochemie, która jest największym odbiorcą produktów spółki. Na eksport trafia około 50% produktów Permedii.