IQ PARTNERS


Podstawową działalność spółki stanowi nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych. Emitent zamirza koncentrować się na rynku inwestycji private equity / venture capital, przy czym będzie dokonywać nie tylko inwestycji w instniejące przedsiębiorstwa, ale również realizować projekty biznesowe we własnym zakresie, zwłaszcza w początkowych stadiach ich rozwoju.