PUŁAWY


Zakłady Azotowe Puławy SA są największym pod względem sprzedaży przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce. Działalność proawdzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produktów nawozowych oraz produktów nienawozowych (głównie chemikaliów). Ofertę produktową firmy stanowią chemikalia ( melamina i kaprolaktam); jednoskładnikowe nawozy azotowe (RSM, saletra amonowa magnezowana, siarczan amonuu, mocznik); związki nadtlenowe (nadtlenek wodoru); gazy techniczne (ciekły azot, sprężony wodór, ciekły dwutlenek węgla). ZAP jest jedynym w Polsce, a trzecim producentem melaminy na świecie, wytwarzając 10% światowego i 20% europejskiego zapotrzebowania. Jest też wiodącym polskim producentem kaprolaktamu i nawozów azotowych - saletry i mocznika. Podstawowymi rynkami zbytu dla produktów są: polski rynek ( 50% wartości przychodów ze sprzedaży nawozów) oraz rynek Unii Europejskiej, USA, rynki wschodnie.