ABN AMRO BANK (Polska) SA


Pod koniec 2007 roku ABN AMRO został przejęty przez Konsorcjum pod przewodnictwem The Royal Bank of Scotland (RBS). Dzięki tej transakcji RBS rozszerzył zakres swojej działalności na ponad 50 krajów. Duża część dotychczasowej działalności ABN AMRO na świecie zostanie przydzielona do pionu Rynków Globalnych RBS. Pion Rynków Globalnych jest czołowym partnerem dla dużych korporacji oraz instytucji finansowych i rządowych na całym świecie, oferującym swoim klientom szeroką gamę usług w zakresie finansowania dłużnego, zarządzania ryzykiem i inwestowania. W ciągu minionych pięciu lat osiągnął czołową pozycję na każdym z obsługiwanych rynków i jest obecnie jednym z wiodących światowych podmiotów oferujących obligacje, kredyty, transakcje sekurytyzacyjne, finansowanie strukturyzowane (leveraged finance), finansowanie projektów (project finance), produkty walutowe i zarządzania ryzykiem. ABN AMRO w Polsce koncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych, w tym dużych korporacji międzynarodowych oraz dużych i średnich przedsiębiorstw polskich. Do naszych lokalnych usług należą: obsługa rynków finansowych, bankowość transakcyjna oraz corporate finance.