KREDYT INKASO


Kredyt Inkaso działa na rynku usług finansowych, zajmując się wykupem i windykacją pakietów wierzytelności masowych uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. W dochodzeniu ich zapłaty od dłużników współpracuje m.in. z PTK Centertel, operatorem sieci Oraznge oraz Telekomunikacją Polską.