BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.


BOŚ S.A. jest bankiem uniwersalnym, komercyjnym. Bank rozpoczął działalność w 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu licznych przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Głównymi udziałowcami banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Bank świadczy także usługi dla firm i klientów detalicznych.